Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Svenstavik Internationella 4/8-12

Domare: Mats Jonsson - Sverige


Rolex: Mkt goda propotioner. Korrekt huvud med mycket bra uttryck. Utmärkt hals och rygg. Bra kors, ngt stolt svans i rörelse. Välutvecklad, välformad bröstkorg. Bra vinklar och benstomme. Rör sig med mkt bra steg.


CHKL EXELLENT, CHKLKK 2, CK, BHKL 2, RESERVCERT


Certina: Mkt goda propotioner. Vackert huvud med bra uttryck. Utmärkt hals och rygg, ngt brant kors, välburen svans. Tillräcklig bröstkorg och vinklar. Bra benstomme, rör sig med bra steg fram, ngt kort bak.


JUNKL EXELLENT, JUNKLKK 2


Piteå Internationella 14/7-12

Domare: Lars Widén - Sverige


Texas: En tilltalande juniorhane, bra propotioner, korrekt huvud, mörka ögon, fulltandad!Koorekt hals, stark rygg som avslutas med ett ngt brant kors. Bröstkorg under utv. Ordinärt vinklad med ngt framskjutet skulderläge. Trevliga rörelser, bra päls och färg teckning ok.


JUNKL EXELLENT, JUNKLKK 1


Elvis: Kritik saknas


JUNKL EXELLENT, JUNKLKK 2


Ozzy: En tilltalande hane med utmärkta propotioner, Bra huvud, aningen ljusa ögon, något köttiga kinder, vacker topline som avslutas med ett bra kors. Väl anlagd skuldra, Goda vinklar, står bra på sina ben, korrekt färg och päls. Rör sig utan ansträngning.


ÖKL EXELLENT, ÖKLKK 1, CK, BHKL OPLC, RESERVCERT


Rolex: En tilltalande Championhanne med bra huvud dock kunde nospartien vara en tanke längre, utmärkta öron, snygg topline, ok bröstkorg, goda vinklar. Bra benstomme, bra färg och päls, trevliga rörelser.


CHKL EXELLENT, CHKLKK 4, CK


Uppfödargrupp: Texas, Elvis, Rolex och Ozzy. En homogen gruppsom avser storlek och typ, likartade huvuden, bra kroppslängd, goda vinklar, härliga rörelser. Grattis till ett bra uppfödarresultat!


UPPFKL 1, UPPFKLKK 1, HP, BIS 2Vännäs Nationell 17/6-12

Domare: Nina Carlsdotter - Sverige


Elvis: Kritik saknas


JUNKL EXELLENT, JUNKLKK 1, CK, BHKL 1, CERT, BIR, BIG 2


Kenzo: Kritik saknas


JUNKL EXELLENT, JUNKLKK 2, CK


Texas: Maskulint huvud, bra propotioner och profil, mörka välformade ögon, välburna öron tillr. uppbrutna. Bra hals och överlinje, lite hög svans i rörelse. Byggd på ngt korta linjer, passande benstomme bra fötter. Lite knappt men harmoniskt vinklad. Bra steg från sidan, lite lös fram. Utm färg, lite ojämn storlek på fläckarna men väl fördelade.


JUNKL EXELLENT, JUNKLKK 3


Lennon: Kraftfullt maskulint huvud där nospartiet kunde vara mer utfyllt, överdrivet markerade kinder, ljusa ögon. Utmärkta öron, väl uppbrutna, Utmärkt hals, bra rygg, kort kors hög svans i rörelse. Välutvecklad kropp byggd på ngt korta linjer, bra benstomme och fötter. Harmoniskt vinklad, välmusklad. Steget kunde vara effektivare, fin färg ngt sparsamt tecknad men fläckarna väl fördelade.


JUNKL VERRY GOOD, JUNKLKK 4


Ozzy: Maskulint huvud m. något markerad kind och lite tunnt nosparti. Ögonen kunde vara ngt mörkare, bra öron tillr uppbrutna. Bra hals och överlinje, välutvecklad kropp, ngt tung, bra front, kunde ha lite mer benstomme. Bra fötter, harmoniskt vinklad, välmusklad, steget bak kunde vara lite mer effektivt. Ngt bred och lite lös fram, bra färg lite ojämna fläckar men väl fördelade.


ÖKL VERRY GOOD, ÖKLKK 4


Rolex: Fint välutv. huvud, bra propotioner, utm hals och överlinje, ngt kort kors, lite hög svans i rörelse. välutv och kraftig utan att bli för tung, passande benstomme, bra fötter, harmoniskt vinklad, rör sig med jämnt steg som kunde vara aningen längre, bra färg, väl fördelade fläckar.


CHKL EXELLENT, CHKLKK 1, CK


Certina: Nätt, femenint välutvecklat huvud, bra hals och överlinje, välutv. bröstkorg, passande benstomme, ngt rag överarm lite knappa vinklar fram, bra bak. Spänstigt steg, lite ojämna fläckar storleksmässigt men väl fördelade, även på svansen. Liten tik strax under gränsen


JUNKL VERRY GOOD, JUNKLKK 1


Lucky: Vältecknat femenint huvud, bra propotioner och bra profil. Välformade ögon, utmärkta öron, fin hals, överlinjen kunde vara lite stadigare men bra kurva. Välutv kropp, passande benstomme, bra fötter, harmoniskt vinklad. Steget kunde vara något kraftfullare. Utm färg ngt sparsamt tecknad och lite ojämna fläckar.


ÖKL EXELLENT, ÖKLKK 3, CK


Avelsklass: Nova, Certina, Lennon, Texas och Elvis. Typmässigt rätt väl präglade på sin mor, skiljer dock i storlek och kraftfullhet. Uttrycksfulla huvuden, bra ben och fötter, harmoniskt vinklat, utmärkta rörelser, lite ojämt fördelade fläckar. Dom tre hannarna lika i typ och storlek, den unga tiken mindre och behöver lite tid.


AVELSKL 1, AVELSKLKK1, HP, BIS 2


Uppfödargrupp: Elvis, Texas, Rolex och Ozzy. Jämn grupp vad gäller typ, ngt ojämn vad gäller storlek, välutvecklade kroppar, bra ben och vinklar, bra rörelser, väl fördelade fläckar, maskulina kraftfulla huvuden med ganska markerade kinder

UPPFKL 1, UPPFKLKK 2, HP

Piteå nationell 19/5-12


Domare: Pekka Teini - Finnland


Kenzo: Kritik saknas


JUNKL EXELLENT, JUNKLKK 1, CK


Elvis: kritik saknas


JUNKL EXELLENT, JUNKLKK 2, CK


Texas: Exelent type, some short prop, low tailset, nice head, lovely expression. Nice body and spotting. Good angulation.


JUNKL EXELLENT, JUNKLKK 3


Ozzy: Verry Classical male, have good proportions. Nice strong head, good stop. Nice topline and rear, Good angles and bones. good color and coat. Fine charackter.


ÖKL EXELLENT, ÖKLKK 2, CK


Rolex: Exellent type and proprtions. Very elegant head, nice long neck and a beautiful topline. Nice balanced angulations. Lovely and happy character! Moves verry well


CHKL EXELLENT, CHKLKK 2, CK, BHKL 3


Certina: Very promising young girl who has a lovely body and type. Beautiful head, some straight upperarm, good angulations. beautiful color, coat and tail. A little shy today but i think it will get better later


JUNKL EXELLENT, JUNKLKK 1


Avelsklass: Nova, Certina, Texas, Elvis och Kenzo. Fine group, beautiful heads and colors. Lovely character! All the dogs have good movments and a nice type of breed. I like this group.


AVELSKL 1, AVELSKLKK 2, HP


Uppfödargrupp: Ozzy, Rolex, Elvis och Kenzo. Four handsome males who have nice, strong, handsome heads. All dogs have great expressions and all have a lovely character. They have strong muscles. A handsome group


UPPFKL 1, UPPFKLKK 2, HP

Sundsvall nationell 14/4-12


Domare: Misterka-Kluska Wies - Polen


Elvis: Kritiken saknas


JUNKL EXELLENT, JUNKLKK 1, CK, BHKK 4, RESERVCERT


Texas: Masc Ex Size & prop Nice head ex neck, in stand good topline in movem not stabile, Ex ang, Ex Chest, Very sound good drive in movem


JUNKL EXELLENT, JUNKLKK 2, CK,


Rolex: Very Nice Male with masculine head. Nice Expression, good neck, Very good Topline. Correct angulation, Deep long enough chest. Nice Correct drive in movement


CHKL EXELLENT, CHKLKK 2, CK


Certina: Light Middle size female, light head but correct, Prefer stronger under jaw, Correct angulation, correct in movement.


JUNKL EXELLENT, JUNKLKK 2


Nova: Middle size Female Light type of construction. Not strong under jaw. Good Topline, Not deep but correct angulation. A little French in front. Today a little bit limping


CHKL VERY GOOD, CHKLKK 3


Uppfödargrupp: Rolex, Elvis, Texas och Certina. Group breeding looking very logical, similar in type. Very similar heads, Correct anatomy. Satisfied with the Group


UPPFKL 1, UPPFKK 2, HP

Harstad Internationell 17/3-12

Domare: Annika Ulltveit-Moe


Ozzy: Kraftig skalle med väl mkt kinder. Välkroppad och välmusklad. ngt lösa armbågar. Bra nacke och rygg, bra fläckfördelning. Önskar stabilare framsteg.


ÖKL EXILENT, ÖKLKK 2

Piteå Nationell 21/5-11

Domare: Nils Molin


Rolex: Maskulint utryck, bra nosparti och stop. Välkroppad, Goda frambensvinklar, en aning knappa bak. Kort kors, bär sin svans väl högt. God teckning.


ÖKL VERY GOOD


Lucky: Femenint vackert uttryck, utmärkt stop, korrekta öron, välkroppad. Mycket bra frambensvinklar, goda bak, bra propotioner, goda rörelser


ÖKL EXILENT, ÖKLKK 4

Harstad Internationell 19/3-11

Domare: Eva Liljekvist Borg


Rolex: Maskulin hanne av utmärkt typ. Bra uttryck, en aning läppig. Tillräckliga vinklar. Aningen knapp i hasen vilket också syns i rörelse bak. Bra parallellitet fram. Välkroppad för åldern.


UKL EXELLENT, UKK 1, CK, BHK 2, CERT, CACIB


Stockholm Internationell 18/12-10


Domare: Göran Bodegård


Rolex: Kritiken Saknas...


UKL 1, UKK 1, CK, BHK 4, CERT


Ozzy: Kritiken Saknas...


UKL 1, UKK 3


Lucky: Välutvecklad tik kunde vara elegantare i överlinje, bra huvud, bra benstomme. Välkonstruerad front, välvinklad bak. Önskar aningen mer kvalitet i linjerna


ÖKL 1, ÖKK 4


Nova: Femenin hygglig hund, brant överarm och handleder, ngt fransysk, önskar ngt mer vinklar bak, rör sig utmärkt


CHKL R


Uppfödargrupp: Rolex, Ozzy, Lucky och Saga Kritiken saknas...


UPPFKL 1, UPPFKK 2, HP


Gällivare Internationell 11/7-10

Domare: Hans Boleaars - Holland

Rolex: Kritiken saknas...

JUNKL 1, JUNKK 1, HP

Lucky: Kritiken saknas...

ÖKL 1, ÖKK 3, CK

Piteå Nationell 18/7-10

Domare: Liz-Beth Liljeqvist

Rolex: Kritiken saknas...

JUNKL 1, JUNKK 1, HP

Lucky: Kritiken saknas...

ÖKL 1

Nova: Kritiken saknas...

CHKK 2, CK, BTKL 3

Vännäs Nationell 13/6-10

Domare: Ann Carlström


Rolex: Mycket god typ. Maskulint huvud, bra propotioner, mörka fina ögon. Ngt mycket kind. Välplacerade och vältecknade öron, Mkt bra hals och överlinje, Välkroppad för sin ålder, lagomt vinklad fram med framskjutet skulderparti. Ngt öppna vinklar bak, rör sig bra bak, ngt trångt fram, väl från sidan. UTM pälskvalité, vältecknad


JUNKL 1, JUNKK 1, HP


Ozzy: Mycket god typ. Maskulint kraftfullt huvud, mörka fina ögon, ngt mkt kind, välplaceradeöron, utm hals och överlinje, välkroppad, lagom vinklad fram och bak, framskjutet skulderparti. Rör sig trångt bak väl från sidan, ngt trångt fram Mkt bra päls och teckning.


JUNKL 1, JUNKK 2


Lucky: Fem. huvud med fina propotioner och uttryck. Välplacerad och vältecknade öron. Mkt bra hals och överlinje, välkroppad, lagomVinklad, rör sig ngt trångt bak, väl från sidan bra fram. Bär sin svans ngt högt, Mkt bra päls, färg och teckning


ÖKL 1, ÖKK 3, CK, BTKL R


Nova: Utmärkt typ. Tilltalande helhet och propotioner. Femenint välskuret huvud med fint uttryck. Välplacerade öron. Mkt bra hals och överlinje, välkroppad, lagomt vinklad, rör sig ngt trångt bak, väl fram. Mkt bra päls, färg och teckning.


CHKL 2, CK, BTKL 3


Uppfödarklass: Rolex, Ozzy, Zed och Lucky. Homogen grupp bestående av 2 kombinationer, väl könspräglade individer med fina huvuden, Mkt bra överlinje, Välkroppade och välgående. Utm Pälsar och fint tecknade hundar.


UPPFKL 1, UPPFKK 1, HP, BIS R


Avelsklass: Amber, Rolex, Ozzy, Saga och Troja. En Homogen grupp med 2 kombinationer där avkommorna har förbättrat sin typ och helhet i såväl i huvudet och på kroppen. Utm pälsar och vältecknade hundar. De kunde bära sina svansar lägre.


AVELSKL 1, AVELSKK 1, HP BIS 3

Avesta Internationell Svensk vinnare 12/6-10


Domare: Méry Chantal - Frankrike


Rolex: Kritiken saknas...


JUNKL 1, JUNKK 1, HP


Sundsvall Nationell 22/5-10


Domare: Torbjörn Granheim - Norge


Rolex: Utmärkt typ, Välskuret huvud, För åldern mycket god kropp, Utm benstomme. Ngt rak i fronten annars mkt bra vinklar. Mkt bra päls och färg Utm rörelser.


JUNKL 1, JUNKK 1, CK BHKL 3


Lucky: Utmärkt typ, Kraftig tik med bra huvud, ngt svag överlinje annars mkt bra kropp. Välställda mkt bra ben. Utm rörelser. Mkt bra päls och färg.


ÖKL 1, ÖKK 4


Nova: Utmärkt typ. Välskuret huvud, Flott resning, ordinär benstomme, ngt rak i fronten annars bra vinklad. Utm pälskval och färg. Mkt goda rörelser


CHKL 1, CK, BTKL 2


Uppfödarklass: Rolex, Lucky, Saga och Troja. En mycket jämn grupp med 4 goda representanter för rasen. Sunda och friska hundar


UPPFKL 1, UPPFKK 2, HP


Avelsklass: Amber, Rolex, Lucky, Saga och Troja. En mkt jämn grupp med 4 goda representanter för rasen. Sunda och friska hundar.


AVELSKL 1, AVELSKK 1, HP, BIS 4


Fler resultat kommer...